Virksomhed

VIRKSOMHEDSKONSULENT

 

Følgende projekter løses: 

 

1. Strategi- & organisationsprojekter

 

Improvement ApS har været tovholder ved flere strategi- og organisationsprojekter. I den private sektor har det været projekter i Advokatbranchen med håndtering af partnersamarbejde og strategiudarbejdelse. Pleje- og sundhedssektoren er der ligeledes erfaring med, når det gælder områder som personaleorganisering samt strategi- & værdiprojekter. Endelig er der indgående erfaring med den offentlige sektor, hvor der er blevet løst opgaver i kommunalt regí.

 

2.  Ledertræning 

 

Improvement ApS har forestået en del ledertræningsforløb - både i Danmark og i udlandet (engelsk). Træningen baserer sig på få udvalgte teorier herunder Ken Blanchards "Situationsbestemt Ledelse" og Stephen Coveys 7 gode vaner. Ledertræningen tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle situation hvortil indhold, aktiviteter og forløb skræddersyes. 

 

3. Interim ledelse

 

I et par tilfælde har jeg ageret som interim leder af forskellige afdelinger. 

 

Copyright @ All Rights Reserved